Kontrola těsnosti-revize úniků chladiva
Provozovatelé chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů, které obsahují regulované látky (ES) č. 1005/2009 a fluorované skleníkové plyny (ES) č. 842/2006 – dále jen chladiva, mají zákonnou povinnost zajistit kontrolu těsnosti a vést evidenční knihu dle Vyhlášky č. 257/2012. Českým prováděcím zákonem, je Zákon č. 73/2012 Sb.